Dyr på gården

Norsk rødt fe – melkekyr

Vi har 35 melkekyr på gården, og en stor gruppe kalver og ungdyr.

Skotsk høglandsfe

Vi har ca 30 skotske høglandsfe. De er utegangere, og har sin base ved gården. Om vinteren forer vi dem med kornavrens (kraftfor) og gras. Om sommeren er de gode vegetasjonspleiere, og de finner og velger sin føde selv.

Urnorsk spelsau

Vi har ca 20 sauer av denne gamle husdyrrasen. De er også utegangere, og lever om vinteren sammen med høglandsfeet, mens de om sommeren streifer i skog og mark og fjellområder rundt gården.

Leave a Reply